За Дейтамап

От 1992 г. ние подпомагаме бизнеса за по-добра отчетност и планиране.

 

За транспортните ръководители

 • Автоматизирана изработка на пътни листа
 • Контрол в реално време, включително от мобилния телефон
 • Сервизен дневник с напомняне по време и изминати километри
 • Лично и служебно ползване на автомобил

За планиране на доставките

 • Автоматизирана подредба на посещения
 • Планиране на разходите по време и разстояние

За търговските ръководители

 • Балансиране на търговски райони по няколко критерия
 • Оптимизация на дистрибуцията
 • Териториално планиране и оценка на потенциала

За подобряване работата с клиентите

 • Валидиране на адресите и местоположението на клиентите
 • Оценка на достъпност на търговските обекти
 • Оптимизирани ежемесечни планове за посещения на търговските представители на база финансови резултати